Zajištění PENB

Vaše spokojenost
je mým jediným cílem...

Kdy musíte mít energetický štítek?

Chcete prodávat rodinný dům, administrativní budovu nebo bytový dům? Povinnost mít zpracovaný energetický štítek platí od 1.1.2013 mluví se o budově, jako o celku. Pak podle poslední novely účinné od 1. 7. 2015 zákona č. 406/2000 Sb, budete k prodeji potřebovat energetický štítek PENB. Důležité pro Vás je to, že odpovědnost a případné sankce jdou vždy za prodávajícím ano čtete dobře. Zda se energetický štítek při prodeji doložil, kontrolují inspektoři ze Státní energetické inspekce. A to namátkově nebo na udání. Vyhotovené průkazy jsou zasílány na MPO, je tedy snadné zjistit absenci průkazu energetické náročnosti. Dle novely platné od 1. 7. 2015 je povinností inspektorů zkontrolovat každý rok 5 % všech vytvořených PENB. Zvýšený počet kontrol a udělených pokut lze proto očekávat. Chápu, že cena 3000 – 7000,-Kč může být pro prodávajícího vysoká, ale stejně ho prodávajicí musí mít už u inzerce. Někteří makléři v inzerci udají energetickou třídu G a mají splněnou svou povinnost. A je jim úplně jedno, že vědomě vystavují riziku vysoké pokuty až 100.000,-Kč své klienty... Já pro své klienty PENB zpracovávám zdarma v rámci svých realitních služeb.

Chcete prodat byt v osobním vlastnictví? A SVJ nenechalo vyhotovit PENB tak a co se s tím dá dělat? Jaké jsou možnosti vlastníka bytové jednotky, když mu společenství vlastníků jednotek neposkytne PENB? Nejlepší je se domluvit, že se nechá PENB zpracovat na náklady SVJ. Pokud to z nějakého důvodu nejde a Vy se chcete vyvarovat sankce od státní energetické inspekce, musíte požádat o PENB písemně a prokazatelně u SVJ. Tato výzva by měla obsahovat účel požadavku PENB, lhůtu do max. 14 dnů od výzvy dodat PENB v ověřené kopii a upozornění na povinnost SVJ, že je to v souladu se zákonem 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Jestliže majitel PENB na základě první výzvy nezíská, odešlete druhou výzvu s termínem do 10 -15 dnů s tím, že se odkážete na první výzvu a upozorní SVJ, že pokud PENB neobdrží, bude nucen toto postoupit Státní energetická inspekci. Pakliže ani po druhé výzvě PENB nezískáte, pošlete kopii korespondence na Státní energetická inspekci se stížností a požadavkem, aby Státní energetická inspekce zajistila od SVJ PENB. V takovém případě můžete jako majitel bytu využít toho, že jste PENB nedostal a můžete jej případně nahradit fakturami za energie za poslední 3 roky a nemusíte již dále na PENB čekat. U inzerce takto nabízené nemovitosti se označí třídou G. Nevýhodou je, že SVJ dostane s největší pravděpodobností 200.000,-Kč pokutu Vašim zaviněním, a to v domě, kde chcete v klidu bydlet a pokuta se bude platit s fondu oprav. Takže je to pro Vás dost nepříjemná situace. Ale i v takovém případě PENB na danou jednotku ne celí dům hradím klientům v rámci svých realitních služeb.

Roman Julínek

Moje služby

Výkupy nemovitostí

Všechny pole jsou povinné.